Curs Instructor Aerobic-Fitness

Curs Instructor Aerobic-Fitness


Cursul de Instructor Aerobic-Fitness este adaptat cerinţelor pieţei actuale şi elaborat pe module de competenţe, în concordanţă cu standardul ocupaţional şi programa de pregătire pentru Instructor Aerobic-Fitness, având ca suport de curs un manual bine structurat, care să acopere toate nevoile informaţionale ale cursanţilor.

Instructorul de Aerobic-Fitness trebuie să dețină capacitățile necesare transmiterii actului pedagogic, să fie mereu la curent cu noile concepte în domeniu și să își pună amprenta personală asupra programelor pe care le conduce și organizează, fără a se abate de la atingerea obiectivelor stabilite.

În cadrul cursurilor de Instructor Aerobic-Fitness, vom aborda o programă complexă privind metodologia antrenamentului de aerobic-fitness, sisteme de predare şi progresie, cueing, dar şi noţiuni legate de muzică şi ritm, paşii de bază în aerobic, step, dance, crearea coregrafiilor pe clase de aerobic şi structura claselor de tip aerobic. Ȋn plus, îţi vom oferi informații de bază privind anatomia umană, biomecanica, acordarea primului ajutor și principiile de nutriție, toate pentru a-ţi înlesni calea spre reuşita personală în domeniul aerobic-fitness.

Cursul de Instructor Aerobic-Fitness este autorizat de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, aşadar, la absolvirea cursului, vei deveni un instructor acreditat, pregătit să susţină clase de aerobic în orice sală de fitness din România, dar şi din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele semnatare ale Convenţiei de la Haga.


Te aşteptăm la acest curs, să-ţi desăvârşeşti cunoştinţele şi metodele de antrenament în aerobic-fitness!