Curs Instructor Fitness & Personal Trainer

Curs de calificare Instructor Fitness & Personal Trainer

Cursul nostru de calificare Instructor Fitness & Personal Trainer reprezintă o adevărată incursiune în tainele fitness-ului şi are la bază un proces de învățare complex, desfăşurat pe o perioadă de 7 luni, oferindu-ţi instrumentele necesare evoluției graduale a cunoștințelor și aptitudinilor tale în domeniul fitness-ului.

Instructorul de fitness trebuie să dovedească o pregătire polivalentă, care îl califică în optimizarea potenţialului fiziologic al participanţilor la programele de fitness. Astfel, în cadrul cursului nostru, vei descoperi şi îți vei însuși fundamentele teoretice, tehnice şi pedagogice în domeniul fitness-ului, dezvoltându-ți competenţele necesare practicării cu succes a activității de instructor de fitness și antrenor personal, precum:

- Asigurarea climatului favorabil desfăşurării instruirii, prin aplicarea normelor generale și specifice care reglementează activitatea instructorului de fitness (norme igienico-sanitare, prevederi legate de sănătatea și securitatea în muncă și reglementări privind utilizarea aparatelor de fitness).

- Colectarea și analiza informațiilor legate de caracteristicile personale și antropometrice ale clienților, precum și capacitatea de a descoperi nevoile și aşteptările clienților, în vederea definirii obiectivelor acestora.

- Stabilirea obiectivelor specifice fiecărui client și îndrumarea clienților spre programe de fitness adaptate nevoilor acestora.

- Pregătirea unui program de instruire personalizat, prin adaptarea diferitelor categorii de exerciții, în funcție de obiective și de abilitățile clienților.

- Instruirea clienților folosind metode care să dezvolte calitățile motrice de bază (viteză, rezistență, forță) și calitățile motrice intermediare (coordonare, mobilitate, suplețe).

- Aplicarea tehnicilor de instruire corespunzătoare nivelului de execuție al participanților la sesiunile de fitness.

- Desfășurarea sesiunilor de fitness corespunzător metodologiei de instruire și a zonei de efort specifice antrenamentului stabilit.

- Urmărirea evoluţiei clientului de-a lungul întregului program de antrenament, având ca scop asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse şi îndrumarea spre continuarea activităţii fizice.

- Consolidarea execuțiilor corecte, prin corectarea cu succes a greșelilor făcute de clienți și a posturii pe timpul executării exercițiilor fizice, explicând și demonstrând modalitățile de lucru.

- Abordarea unor strategii motivaționale care să-i determine pe clienți să participe la sesiunile de fitness.

- Capacitatea de a oferi recomandări referitoare la stilul de viață sănătos, prin promovarea mișcării și a unui regim alimentar echilibrat.

- Dezvoltarea strategiilor de promovare a activităţilor din sala de fitness, dar şi a programelor de antrenament personalizat, atât prin propuneri fizice, cât şi online, prin intermediul diferitelor campanii publicitare. Toate aceste informaţii preţioase îţi vor fi oferite de către trainerii noştri, specializaţi în dezvoltarea şi implementarea cu succes a antrenamentelor variate, personalizate în funcţie de tipologia clientului.

În plus, pe perioada desfăşurării cursului, poţi beneficia de un abonament la preţ redus în centrele Stay Fit Gym, pentru a te antrena şi a pune în practică cunoştinţele dobândite, în cele mai bune condiţii. Iar după absolvirea cursului, ai oportunitatea de a lucra într-unul din centrele Stay Fit Gym din ţară.

Cursul nostru de calificare Instructor Fitness & Personal Trainer este autorizat de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, aşadar, la absolvirea cursului, vei deveni un instructor acreditat, pregătit să profeseze în orice sală de fitness din România, dar şi din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele semnatare ale Convenţiei de la Haga.

Participă la acest curs şi  vei afla cheia succesului în Fitness & Personal Training!