Politica de confidențialitate

Solicitare Acord și Informare generală cu privire la POLITICA DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastră prelucrează date cu caracter personal, în sensul onorării comenzilor primite de la clienții noștri – persoane juridice, pentru identificarea persoanei semnatare și responsabile de respectivele comenzi din partea clienților, conform Codului Civil Român, și timp de 5 ani după onorarea acestora, în sensul respectării obligațiilor legale ale societății, de arhivare documente și financiar-contabile.

Datele cu caracter personal prelucrate de către societate sunt: nume, prenume, telefon, email. Tipurile de prelucrări de date cu caracter personal pe care le efectuăm sunt: colectare, stocare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în orice alt mod autorităților publice (la solicitarea acestora, conform legii), restricționare, ștergere sau distrugere (prin ardere). Nefurnizarea datelor cu caracter personal de către persoanele vizate conduce la imposibilitatea ori a onorării comenzilor, ori a îndeplinirii obligațiilor legale.

Destinatarii datelor prelucrate sunt societatea și autorități publice aflate în exercițiul competențelor legale. Persoanele vizate beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația în materie, inclusiv: confirmarea faptului că datele cu caracter personal le sunt sau nu prelucrate; dreptul de a cere rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea, transformarea în date anonime a datelor prelucrate nelegal, sau notificarea către terți a unor asemenea prelucrări; dreptul de a se opune în orice moment, motivat, prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor. Aceste drepturi pot fi exercitate gratuit, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, urmând să se răspundă, la alegerea persoanei vizate, personal acesteia, sub semnătură, sau prin poștă (inclusiv poștă electronică), la adresa comunicată. Persoana responsabilă: Cristian Vieru, tel. 0737 805 128. Persoanele vizate pot reclama modul în care societatea îi prelucrează datele cu caracter personal la Autoritatea Națională De Supraveghere A Prelucrărilor De Date Cu Caracter Personal din România.


Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor ISRO-FITNESS SCHOOL. Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dumneavoastră, este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceeași măsură, Confidențialitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

Prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul nostru, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).
Prezenta Politică explică practicile online ale ISRO-FITNESS SCHOOL. referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului nostru.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de ISRO-FITNESS SCHOOL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, ISRO-FITNESS SCHOOL dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.
 

Cine suntem?

ISRO-FITNESS SCHOOL este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Municipiul Braşov, str. Grădinarilor, nr. 12, judeţul Braşov, înregistrată la ORC sub nr.J8/228/2018, având CUI 38771185.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
ISRO-FITNESS SCHOOL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.
 
Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?
Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dumneavoastra sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dumneavoastra în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.

Situațiile în care ISRO-FITNESS SCHOOL va colecta și prelucra datele Dumneavoastra, cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1) Procesarea formularului de contact/ ofertă
ISRO-FITNESS SCHOOL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a ISRO-FITNESS SCHOOL.

Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dumneavoastră, în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dumneavoastră a ofertelor promoționale, în mod ocazional.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

ISRO-FITNESS SCHOOL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

2) Publicații / Newsletter 
Dacă v-ați abonat în secțiunea de Publicații / Newsletter a ISRO-FITNESS SCHOOL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut juridic.
Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Publicații / Newsletter a ISRO-FITNESS SCHOOL.
Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Publicației / Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al ISRO-FITNESS SCHOOL.
 
Cine are acces la datele DUMNEAVOASTRĂ ?
ISRO-FITNESS SCHOOL , în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos: contact@isro-fitness-school.ro, Adresă de corespondență: Brașov, Str. Gradinărilor, nr. 12.

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dumneavoastră, cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dumneavoastră.

Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:
 1. Servicii comunicare email - adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
 5. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;
 
Cât timp sunt stocate datele DUMNEAVOASTRĂ ?
ISRO-FITNESS SCHOOL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dumneavoastră, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Datele pe care le furnizați prin abonarea în secțiunea de Publicații / Newsletter a site-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Publicația / Newsletter-ul  primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.
 
Care sunt drepturile DUMNEAVOASTRĂ ?
 1. Dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea ISRO-FITNESS SCHOOL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dumneavoastră, ISRO-FITNESS SCHOOL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 2. Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către ISRO-FITNESS SCHOOL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; ISRO-FITNESS SCHOOL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 3. Dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea ISRO-FITNESS SCHOOL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar ISRO-FITNESS SCHOOL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: 1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine ISRO-FITNESS SCHOOL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; ISRO-FITNESS SCHOOL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea ISRO-FITNESS SCHOOL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: ) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite 1) ISRO-FITNESS SCHOOL să verifice exactitatea datelor; 2) prelucrarea este ilegală, iar Dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 3) ISRO-FITNESS SCHOOL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale ISRO-FITNESS SCHOOL prevalează asupra drepturilor Dumneavoastră; ISRO-FITNESS SCHOOL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către ISRO-FITNESS SCHOOL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la ISRO-FITNESS SCHOOL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 6. Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 8. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 9. Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de ISRO-FITNESS SCHOOL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
SECURITATEA PRELUCRĂRII
ISRO-FITNESS SCHOOL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

Toți angajații și colaboratorii ISRO-FITNESS SCHOOL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama ISRO-FITNESS SCHOOL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.
 
PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE
Site-ul www.isro-fitness-school.ro folosește identificatori de tip Cookie. Detalii citiți pe pagina Politica de utilizare Cookie-uri
 
DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
ISRO-FITNESS SCHOOL este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către ISRO-FITNESS SCHOOL

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin  niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al ISRO-FITNESS SCHOOL. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al ISRO-FITNESS SCHOOL.
 
ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului ISRO-FITNESS SCHOOL Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul ISRO-FITNESS SCHOOL dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dumneavoastră personale vor fi prelucrate de ISRO-FITNESS SCHOOL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.


Vă mulțumim!